Fotogalerie Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Z naší činnosti - 64 snímků
 
 
Strana 1
Měření akustickým tomografem | Autor: Šárka Mazánková
Exkurze na Bílé stráně | Autor: Lubomír Peterka
Monitoring ryb v Litovelském Pomoraví | Autor: Lenka Jeřábková
Monitoring ryb v Litovelském Pomoraví | Autor: Jan Švanyga
Pálení milíře pod hradem Dívčí Kámen | Autor: Zdeněk Hanč
Monitoring čolka hranatého | Autor: Václav Říš
Instalace podložky pro čapí hnízdo ve Chvalšinách | Autor: Zdeněk Hanč
Management tůně pro obojživelníky | Autor: Radomír Studený
Monitoring evropsky významných rostlin | Autor: Vlastimil Sajfrt
Exkurze Oparenským údolím na Milešovku | Autor: Lubomír Peterka
Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních | Autor: Přemysl Tájek
Determinace pulců | Autor: Radomír Studený
Výuka určování potápníků | Autor: Radomír Studený
Monitoring hvozdíku lumnitzerova na skalách v Soutěsce - slaňování | Autor: Jiří Kmet
Výstava hub | Autor: Martin Klaudys
Ukázka metody monitoringu obojživelníků žákům ZŠ Maleč | Autor: Josef Rusňák
Na skalách v Soutěsce - jištění | Autor: Jiří Kmet
Seminář botaniků v Jeseníkách | Autor: Daniela Hlinková
Seminář botaniků v Jeseníkách | Autor: Daniela Hlinková
Exkurze v PR Makyta | Autor: František Jaskula
Den otevřených dveří v NPR Králický Sněžník | Autor: Eva Jetenská
Setkání členů Sokola na Blaníku | Autor: Martin Klaudys
Výstava prací z fotosoutěže | Autor: Martin Klaudys
Magické hory Čech a Moravy | Autor: Martin Klaudys
Den Země na Blaníku | Autor: Martin Klaudys
Magické hory Čech a Moravy | Autor: Martin Klaudys
Den otevřených dveří | Autor: Zdena Koberová
Plnění úkolů na trase Zlatého listu, kolektivní soutěže mladých ochránců přírody | Autor: Zdena Koberová
Rozhledna Boiika | Autor: Alena Kopecká
Exkurze v PP Farář | Autor: Jana Krčilová
Den Země 2010 - Ekostezka | Autor: Ivana Křížová
Otevírání Zemské brány | Autor: Josef Kučera
Brigáda v PP Na Plachtě | Autor: Blanka Mikátová
Lov hmyzu v noci | Autor: Blanka Mikátová
Geologická exkurze do jižní části Českého krasu | Autor: Josef Mottl
Vítání ptačího zpěvu 2009, Kladruby u Stříbra | Autor: Barbora Nováková
Soboty ve středohoří, Štěpánov 2 | Autor: Lubomír Peterka
Ukázka odběru vzorku zooplanktonu planktonkou při exkurzi pořádané pro dětský tábor na Bránišově | Autor: Josef Rusňák
Výstava hub v Městském muzeu v Králíkách | Autor: Zuzana Růžičková
Sportovní akce v CHKO Litovelské Pomoraví | Autor: Radomír Studený
Úklid NPR Ramena řeky Moravy | Autor: Radomír Studený
Otevření NS vodní svět | Autor: Svatopluk Šedivý
Evropská netopýří noc na Křivoklátě | Autor: Miroslav Trojan
Den Země 2010 Broumovsko | Autor: David Velehradský
Ukázka netopýrů na Evropské noci pro netopýry | Autor: Martin Klaudys
Svatováclavské slavnosti 2010 | Autor: Martin Klaudys
Svatováclavské slavnosti 2010 | Autor: Martin Klaudys
Monitoring vodních ptáků na Bezdrevu | Autor: Jan Procházka
Pokládání pastí | Autor: Lenka Jeřábková
Monitoring ryb v Litovelském Pomoraví | Autor: Lenka Jeřábková
Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních | Autor: Přemysl Tájek
Přírodovědná exkurze pro ZŠ Holubov | Autor: Marcela Paloudová
Otevření NS Podkovák | Autor: Přemysl Tájek
Obojživelníci v kbelících u bariér | Autor: Lenka Jeřábková
Akce "Ekologický den" ve spolupráci s ekocentrem Sever | Autor: Lubomír Peterka
Ichtyologický průzkum Blanice | Autor: Lubomír Hanel
Monitoring mihule potoční na Jankovském potoku | Autor: Luděk Čech
Fytocenologické snímkování | Autor: Veronika Oušková
Monitoring evropsky významných rostlin | Autor: Vlastimil Sajfrt
Monitoring obojživelníků v Řehořovské požární nádrži | Autor: Jaromír Maštera