Fotogalerie Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Biotopy - 32 snímků
 
 
Květnaté bučiny | Autor: Petr Šiška
Slaniska | Autor: Roman Hamerský
Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) | Autor: Jiří Němec
Nevápnitá mechová slatiniště | Autor: Luděk Čech
Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | Autor: Roman Hamerský
Kostřavové trávníky písčin | Autor: Jaroslav Pipek
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans) | Autor: Zbyněk Sovík
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) | Autor: Zbyněk Sovík
Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní | Autor: Jiří Bělohoubek
Kostřavové trávníky písčin | Autor: Jiří Bělohoubek
Podmáčené smrčiny | Autor: Jindřich Chlapek
Rašelinné smrčiny | Autor: Jindřich Chlapek
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | Autor: Jana Juráková
Lesostepní bory | Autor: Jiří Bělohoubek
Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) | Autor: Jiří Bělohoubek
Vrchoviště s klečí | Autor: Vladimír Hans
Horské papratkové smrčiny | Autor: Ivana Krpatová
Vlhké acidofilní doubravy | Autor: Jaroslav Pipek
Lesostepní bory | Autor: Jiří Bělohoubek
Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | Autor: Roman Hamerský
Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | Autor: Roman Hamerský
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) | Autor: Jana Juráková
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | Autor: Jana Gamrátová
Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) | Autor: Jiří Bělohoubek
Horské třtinové smrčiny | Autor: Lenka Gillová
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E | Autor: Jana Juráková
Střídavě vlhké bezkolencové louky | Autor: Jaroslav Pipek
Vegetace obnažených den teplých oblastí - M2.3 , rybník Nesyt | Autor: Petr Slavík
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) | Autor: Luděk Čech
Horské trojštětové louky | Autor: Jiří Bělohoubek
Širokolisté suché trávníky | Autor: Jiří Němec
Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | Autor: Petr Šiška