Fotogalerie Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Chráněná území - 244 snímků
 
 
Strana 1
PR Na Čihadle | Autor: Mazánková Šárka
PP Milov | Autor: Jana Juráková
PP Kaštanka - jeden z nejstarších sadů kaštanovníku setého v ČR | Autor: František Bárta
PR a EVL Hovoranské louky | Autor: Petr Slavík
PR Strádovské Peklo, kaňon Chrudimky | Autor: Zuzana Růžičková
PR Polom - zachovalé pralesovité jedlobučiny | Autor: František Bárta
NPP Svatošské skály | Autor: Přemysl Tájek
Skalní útvary - Sloní hlavy v NPP Kotýz | Autor: Josef Mottl
Solvayovy lomy | Autor: Josef Mottl
NPR Raná - pohled na JV část s výskytem stepních druhů | Autor: Šárka Kopecká
NPP Panská skála v zimě | Autor: Vlastislav Vlačiha
Frýdlantské cimbuří v NPR Jizerskohorské bučiny | Autor: Šárka Mazánková
NPR Týřov - údolí potoka Oupoř | Autor: Petr Hůla
NPR Bukačka | Autor: Zuzana Růžičková
Bučina v PR Holina | Autor: Přemysl Tájek
EVL Pramenské pastviny | Autor: Přemysl Tájek
NPR Kladské rašeliny, část Malé rašeliniště | Autor: Přemysl Tájek
NPR SOOS, slanisko u naučné stezky | Autor: Přemysl Tájek
PR Rašeliniště u myslivny, rybníček v západní části území | Autor: Přemysl Tájek
PR Borkovická blata | Autor: Vladimír Hans
NPR Velká Pleš - břeková doubrava ve vrcholových partiích rezervace | Autor: Petr Hůla
PR Baroch | Autor: Zuzana Růžičková
PR Horky | Autor: Petr Slavík
Velký Špičák | Autor: Zdeněk Záliš
Bučina na Velkém Blaníku s hlavou rytíře | Autor: Martin Klaudys
PR Prachovské skály, pohled na Prachovskou Jehlu a Čapku | Autor: Zdeněk Mrkáček
PR Příhrazské skály, skalní oblouk v Příhrazích | Autor: Zdeněk Mrkáček
Les u Fryšavy | Autor: Petr Holub
NPR Bukačka, les v mlze | Autor: Karel Gregor
Upolínová louka v PR Bukovec | Autor: Šárka Mazánková
PP Tůně u Špačků - porost řezanu pilolistého | Autor: Alena Albrechtová
PP Baba - les se skalní stěnou na strmém východním svahu Vltavy | Autor: Alena Albrechtová
Harbešsko-vilémovická plošina v CHKO Moravský kras | Autor: Ivan Balák
NPP Kalendář věků | Autor: Ivan Balák
PR Meandry Smědé | Autor: Jakub Čejka
PR Meandry Smědé | Autor: Jakub Čejka
NPR Bukačka | Autor: Josef Hájek
NPR Bukačka, les s porostem česneku medvědího | Autor: Josef Hájek
PP Radobýl, lomová stěna vějířová odlučnost čediče | Autor: Roman Hamerský
NPR Radostínské rašeliniště | Autor: Bohumil Hanus
Nová řeka a PR Novořecké močály | Autor: Miroslav Hátle
Stará řeka ve stejnojmenné NPR v zimě | Autor: Miroslav Hátle
Opuštěný lom u rybníka Starý Kanclíř | Autor: Miroslav Hátle
Rybník Rod ve stejnojmenné PR | Autor: Miroslav Hátle
Skalní výchozy v PR Fabián | Autor: Miroslav Hátle
Pískovna Cep II - přírodní obnova po těžbě | Autor: Miroslav Hátle
Pískovna Cep I - přírodní obnova po těžbě (biocentrum) | Autor: Miroslav Hátle
Skalní výchozy v PP Pískovna u Dračice | Autor: Miroslav Hátle
Pískovna Cep II - přírodní obnova pobřeží | Autor: Miroslav Hátle
Boční eroze Lužnice v PR Na Ivance odhaluje vrstvy štěrkopísků | Autor: Miroslav Hátle
PR Horní Lužnice - přírodní tok Lužnice | Autor: Miroslav Hátle
NPR Vývěry Punkvy - Pustý žleb | Autor: Ivan Balák
Vltavský luh | Autor: Petra Kuchařová
Chalupská slať | Autor: Petra Kuchařová
Opolenec | Autor: Petra Kuchařová
NPP Čertova zeď | Autor: Ivan Balák
Tůň v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně | Autor: Miroslav Hátle
PR Meandry Lužnice | Autor: Jiří Bureš
PR Krabonošská niva od východu | Autor: Miroslav Hátle
Peřejnatý úsek říčky Dračice ve stejnojmenné PR | Autor: Miroslav Hátle