Fotogalerie Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Živočichové - 284 snímků
 
 
Strana 4
Husa velká | Autor: Jan Ševčík
Potápka roháč | Autor: Jan Ševčík
Roháč obecný | Autor: Jaroslav Šreiber
Vranka obecná | Autor: Monika Štambergová
Perlorodka říční | Autor: Monika Štambergová
Perlorodka říční | Autor: Monika Štambergová
Medúzka sladkovodní | Autor: Monika Štambergová
Mihule potoční | Autor: Lenka Hatlapatková
Bělásek ovocný | Autor: Slavomír Valda
Kozlíček mramorový | Autor: Ondřej Vítek
Netopýr velký | Autor: Zdeněk Záliš
Ještěrka živorodá | Autor: Roman Vlček
Slepýš křehký | Autor: Roman Vlček
Vážka obecná | Autor: Martin Waldhauser
Vážka rumělková | Autor: Martin Waldhauser
Klínatka žlutonohá | Autor: Martin Waldhauser
Hnědásek chrastavcový | Autor: Martin Waldhauser
Vážka jižní | Autor: Martin Waldhauser
Páskovec kroužkovaný | Autor: Martin Waldhauser
Klínatka žlutonohá | Autor: Martin Waldhauser
Rak říční | Autor: Zdeněk Záliš
Zmije obecná | Autor: Zdeněk Záliš
Vajíčka skokana štíhlého | Autor: Filip Šálek
Kuňka obecná | Autor: Filip Šálek
Kuňka žlutobřichá | Autor: Filip Šálek
Kuňka žlutobřichá | Autor: Filip Šálek
Užovka obojková | Autor: Daniela Hlinková
Netopýr velký | Autor: Alois Pavlíčko
Datel černý | Autor: Petr Mückstein
Šoupálek krátkoprstý | Autor: Jan Procházka
Skokan hnědý | Autor: Josef Kučera
Ještěrka zelená | Autor: Daniela Hlinková
Larvy čolka obecného a čolka velkého | Autor: Filip Šálek
Čolek velký | Autor: Jiří Kmet
Pěnice hnědokřídlá | Autor: Michal Pešata
Konopka obecná | Autor: Michal Pešata
Kudlanka nábožná | Autor: Michal Pešata
Pěvuška modrá | Autor: Petr Šaj
Linduška horská | Autor: Petr Šaj
Chřástal polní | Autor: Petr Šaj
Krutihlav obecný | Autor: Jan Ševčík
Rys ostrovid | Autor: Jiří Bohdal
Martináč hrušňový | Autor: Petr Slavík
Kobylka pestrá | Autor: Petr Slavík
Kamzík horský | Autor: Ludvík Šajtar
Červenka obecná | Autor: Michal Pešata
Čáp bílý | Autor: Michal Pešata
Zvonek zelený | Autor: Michal Pešata
Ještěrka zelená | Autor: Zuzana Růžičková
Kuňky obecné | Autor: Jiří Bureš
Kobylka obecná | Autor: Jiří Bělohoubek
Zlatohlávek skvostný | Autor: Zuzana Růžičková
Kuňka obecná - snůška | Autor: Jaromír Maštera
Ohniváček černočárný | Autor: Alois Pavlíčko
Přástevník kostivalový | Autor: Petr Slavík
Vlaštovka obecná | Autor: Michal Pešata
Blatnice skvrnitá - mladší pulec | Autor: Jaromír Maštera
Jiřička obecná | Autor: Michal Pešata
Mlok skvrnitý | Autor: Michal Pešata
Mlok skvrnitý  | Autor: Michal Pešata