Fotogalerie Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Živočichové - 284 snímků
 
 
Strana 3
Slavík modráček | Autor: Václav Hlaváč
Králíček obecný | Autor: Václav Hlaváč
Kormorán velký | Autor: Václav Hlaváč
Dudek chocholatý | Autor: Václav Hlaváč
Drozd zpěvný | Autor: Václav Hlaváč
Břehouš černoocasý | Autor: Václav Hlaváč
Brkoslavi | Autor: Václav Hlaváč
Mláďata výra velkého | Autor: Daniela Hlinková
Sýc rousný | Autor: Josef Kučera
Ještěrka zelená | Autor: Radek Pohl
Okáč prosíčkový | Autor: Jana Juráková
Lovčík vodní | Autor: Jan Ševčík
Skokan zelený | Autor: Martin Klaudys
Modrásek obecný  | Autor: Jiří Kmet
Blatnice skvrnitá | Autor: Petr Kořínek
Nymfa kněžice trávozelené | Autor: Josef Kučera
Rak říční | Autor: Jaromír Maštera
Blatnice skvrnitá | Autor: Jaromír Maštera
Mládě sysla obecného | Autor: Jan Matějů
Netopýr vodní | Autor: Jan Matějů
Ještěrka obecná | Autor: Pavel Moravec
Zlatohlávek huňatý | Autor: Pavel Moravec
Ledňáček říční | Autor: Zdeněk Mrkáček
Výr velký s mláďaty | Autor: Zdeněk Mrkáček
Datel černý | Autor: Zdeněk Mrkáček
Sekavec  | Autor: Jiří Neudert
Ježdík obecný | Autor: Jiří Neudert
Tesařík pižmový | Autor: Jiří Neudert
Plšík lískový | Autor: Tomáš Peckert
Mláďata motáka pochopa na hnízdě | Autor: Vlastimil Peřina
Žábronožka sněžní | Autor: Vlastimil Peřina
Šoupálek dlouhoprstý | Autor: Jan Procházka
Kolonie netopýra velkého | Autor: Vladimír Hanzal
Rak kamenáč | Autor: Monika Štambergová
Skokan štíhlý - snůška vajíček | Autor: Jana Doležalová
Výr velký | Autor: Petr Mückstein
Volavka červená | Autor: Petr Mückstein
Strakapoud prostřední | Autor: Jan Ševčík
Dytík úhorní | Autor: Petr Mückstein
Raroh velký | Autor: Petr Mückstein
Jeřábek lesní | Autor: Petr Mückstein
Tenkozobec opačný | Autor: Petr Šaj
Jeřáb popelavý | Autor: Jan Procházka
Lžičák pestrý | Autor: Petr Mückstein
Tesařík alpský | Autor: Jan Procházka
Vlaštovka_obecná | Autor: Martin Strnad
Skokan ostronosý | Autor: Filip Šálek
Kuňka obecná | Autor: Filip Šálek
Pulec kuňky obecné | Autor: Filip Šálek
Rosnička zelená | Autor: Filip Šálek
Rosnička zelená - larva | Autor: Filip Šálek
Volavka stříbřitá | Autor: Jan Ševčík
Rybák malý | Autor: Jan Ševčík
Kulíšek nejmenší | Autor: Jan Ševčík
Berneška bělolící | Autor: Jan Ševčík
Blatnice skvrnitá | Autor: Jan Ševčík
Rákosník velký na hnízdě | Autor: Jan Ševčík
Orel mořský | Autor: Jan Ševčík
Orel mořský | Autor: Jan Ševčík
Orel mořský | Autor: Jan Ševčík