Fotogalerie Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Chráněná území - 244 snímků
 
 
Strana 2
Rašelinné jezírko v NPR Červené blato | Autor: Miroslav Hátle
Stará řeka ve stejnojmenné NPR | Autor: Miroslav Hátle
NPR Pouzdřanská step-Kolby | Autor: Petr Holub
NPR Bukačka | Autor: Petr Holub
PR Zemská brána | Autor: Petr Holub
Děvín | Autor: Petr Holub
Pohled z Sealsfieldova kamene | Autor: Petr Holub
PR Dračice | Autor: Petr Holub
NPR Libický luh | Autor: Petr Holub
Morava nad Olomoucí v CHKO Litovelské Pomoraví | Autor: Karel Gregor
PR Prokopské údolí | Autor: Karel Gregor
Chuchelský háj | Autor: Petr Holub
PR Nezabudické skály | Autor: Petr Holub
NPR a EVL Lichnice-Kaňkovy hory | Autor: Zuzana Růžičková
PR Rohová, květnaté bučiny na podzim | Autor: Zuzana Růžičková
PR Bošínská obora, olšovo-jasanový luh | Autor: Zuzana Růžičková
PP Pod skálou | Autor: Zuzana Růžičková
PR Psí kuchyně | Autor: Zuzana Růžičková
PP Nemošická stráň, porost česneku medvědího | Autor: Zuzana Růžičková
PR Choltická obora | Autor: Zuzana Růžičková
PR Peliny, skalní výchozy nad Tichou Orlicí | Autor: Zuzana Růžičková
NPR Bohdanečský rybník | Autor: Zuzana Růžičková
Peřeje na Zemské bráně | Autor: Josef Kučera
Tok Divoké Orlice | Autor: Josef Kučera
PR Polanský les - jarní aspekt s bohatým porostem česneku medvědího | Autor: Jan Klečka
Zlaty_vrch | Autor: Ludvík Šajtar
PP Vysutý | Autor: František Jaskula
Bečovské rybníky | Autor: Petr Jiran
PR Smrčí | Autor: Jiří Kadera
NPR Týřov - křivoklátská "pleš" se skalním útvarem Jehla | Autor: Petr Hůla
Horská smrčina na Smrčině | Autor: Petra Kuchařová
Skalní trávníky pod Sirotčím hrádkem | Autor: Martin Klaudys
PR Podlesí - transekt | Autor: Martin Klaudys
Bučiny na Velkém Blaníku | Autor: Martin Klaudys
Bučina na Medníku | Autor: Martin Klaudys
NPR Drbákov-Albertovy skály | Autor: Martin Klaudys
PR Velký Blaník | Autor: Martin Klaudys
Chrudimka v PR Strádovské peklo | Autor: Zdena Koberová
Zimní Chrudimka v PR Krkanka | Autor: Zdena Koberová
NPP Peklo | Autor: Ivana Krpatová
Revitalizace Černého potoka v PR Černá louka | Autor: Petr Kříž
EVL Údolí Jihlavy - pohled z PR Velká skála do kaňonu řeky Jihlavy | Autor: Jaromír Maštera
EVL Údolí Jihlavy - koryto řeky Jihlavy pod Lhánicemi | Autor: Jaromír Maštera
Tůň u Olešky | Autor: Petra Menclová
NPR Křivé jezero | Autor: Jan Miklín
NPR Křivé jezero | Autor: Jan Miklín
Malý Adršpašský vodopád v NPR Adršpašsko-teplické skály | Autor: Jan Miklín
Volavky bílé na Velkém Tisém | Autor: Jiří Neudert
PP Horní luka | Autor: Marcela Paloudová
PP Provázková louka | Autor: Marcela Paloudová
NPR Kněhyně-Čertův mlýn, vrcholová partie Kněhyně | Autor: Pavel Popelář
NPR Kněhyně-Čertův mlýn, vrcholová partie Kněhyně | Autor: Pavel Popelář
NPR Kněhyně-Čertův mlýn, vrcholová partie Kněhyně | Autor: Pavel Popelář
NPR Radhošť - prales | Autor: Pavel Popelář
NPR Lichnice-Kaňkovy hory v CHKO Železné hory, nad Lovětínskou roklí | Autor: Zuzana Růžičková
NPR Lichnice-Kaňkovy hory, pohled z vyhlídky Dívčí skok  | Autor: Zuzana Růžičková
PR Krkanka v CHKO Železné hory - kamenitý tok řeky Chrudimky | Autor: Zuzana Růžičková
NPR Kněhyně-Čertův mlýn, vrcholová partie Kněhyně v zimě | Autor: Pavel Popelář
PR Hovoranské louky s porostem Srpice karbincolisté | Autor: Danuše Turoňová
Rybník Hubský ve stejnojmenné PR v CHKO Železné hory | Autor: Zuzana Růžičková