Fotogalerie Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Živočichové - 284 snímků
 
 
Strana 1
Chrobák pečlivý  | Autor: Petr Mückstein
Dudek chocholatý | Autor: Jan Ševčík
Roháč obecný | Autor: Pavel Moravec
Kormorán velký | Autor: Michal Pešata
Vranka pruhoploutvá | Autor: Vladislav Holec
Modrásek černoskvrnný | Autor: Vladislav Holec
Černoproužka osiková  | Autor: Alois Pavlíčko
Housenka šípověnky vachtové | Autor: Alois Pavlíčko
Lesák rumělkový | Autor: Vladislav Holec
Přástevník kostivalový | Autor: Karel Chobot
Užovka stromová | Autor: Blanka Mikátová
Kachna divoká - samec | Autor: Jan Ševčík
Babočka bílé C | Autor: Jana Juráková
Čáp bílý na hnízdě s mláďaty | Autor: Filip Šálek
Strakapoud velký | Autor: Zdeněk Hanč
Hnědásek jitrocelový | Autor: Alois Pavlíčko
Hnědásek chrastavcový | Autor: Alois Pavlíčko
Otakárek fenyklový - housenka před kuklením | Autor: Alois Pavlíčko
Drozd kvíčala | Autor: Jan Ševčík
Kuňka žlutobřichá - mladší světlý pulec | Autor: Jaromír Maštera
Škeble říční | Autor: Daniela Hlinková
Ropucha krátkonohá - pulec | Autor: Jaromír Maštera
Užovka hladká | Autor: Zdeněk Záliš
Hnědásek chrastavcový | Autor: Alois Pavlíčko
Vážka běloústá  | Autor: Martin Waldhauser
Netopýr brvitý | Autor: Zdeněk Záliš
Skokan hnědý | Autor: Martin Waldhauser
Vážka jasnoskvrnná | Autor: Zuzana Růžičková
Ledňáček říční | Autor: Jan Ševčík
Cikáda chlumní, svlečka | Autor: Petr Chytil
Otakárek ovocný | Autor: Petr Slavík
Martináč hrušňový - housenka | Autor: Petr Slavík
Páchník hnědý | Autor: Michal Pešata
Kudlanka nábožná | Autor: Michal Pešata
Jasoň dymnivkový | Autor: Alois Pavlíčko
Martináč hrušňový | Autor: Alois Pavlíčko
Bělopásek topolový | Autor: Alois Pavlíčko
Slepýš křehký | Autor: Zdeněk Záliš
Sýc rousný | Autor: Zdeněk Záliš
Ještěrka zelená | Autor: Luděk Čech
Ještěrka obecná | Autor: Zdeněk Záliš
Samice vrápence malého s mládětem | Autor: Jiří Šafář
Kuna lesní, mládě | Autor: Jiří Šafář
Škeblice asijská | Autor: Kubín Miroslav
Rak říční | Autor: Zdeněk Záliš
Škeble rybničná | Autor: Daniela Hlinková
Vážka červená | Autor: Zuzana Růžičková
Kachna divoká - samice | Autor: Josef Kučera
Žluna šedá | Autor: Petr Šaj
Netopýr řasnatý | Autor: Zdeněk Záliš
Hnědásek rozrazilový | Autor: Luděk Čech
Roháč obecný | Autor: Alois Pavlíčko
Blatnice skvrnitá - snůška | Autor: Jaromír Maštera
Vlha pestrá | Autor: Václav Hlaváč
Sokol stěhovavý | Autor: Václav Hlaváč
Potápka roháč | Autor: Josef Hlásek
Mláďata sovy pálené | Autor: Renata Michalegová
Sysel obecný | Autor: Jiří Šafář
Volavka popelavá | Autor: Jan Ševčík
Ohniváček černočárný | Autor: Jan Vrbický